Události

Koncert žáků pobočky v Písku


 V pondělí 15.1.2018 se konal koncert žáků naší pobočky v Písku. Ten už tradičně proběhl v krásných prostorách evangelického kostela. Vystoupili žáci ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty, pana učitele Mgr. Jaromíra Volného a paní učitelky Mgr. Radky Labajové. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónů populární hudby, kterou předvedli žáci na žánrovou kytaru a keyboard. V menším zastoupení zazněly skladby klasické hudby, kde zahrála kytara a altové flétny, které obohatily představení o barokní hudbu. Závěrem koncertu se představili tři nejstarší žáci žánrové kytary a zakončili  jej společným vystoupením. Průvodního slova se ujala jedna z účinkujících žaček, která navštěvuje předmět hra na keyboard, a to Denisa Pilchová.
Účast na koncertě byla hojná. Přišli rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi naších účinkujících a všichni tak mohli strávit příjemný podvečer. Už se těšíme na další koncert, který se uskuteční na konci tohoto školního roku. 

Adventní hudební podvečer


 Adventní hudební podvečer konaný dne 8. prosince 2017 se nesl v andělském duchu. A to doslova! Na pódiu totiž stanuli vedle sebe učitel a Anděl Páně. Takže se posluchačům ten večer nabídla nejen krásná hudba, ale také vtipné dialogy Petronela a kantorky v podání p. uč. Marcely Konvičkové a p. uč. Zuzany Valentové. Na koncertě účinkovali žáci pěvěckého, dechového a klavírního oddělení. Účinkujícím se podařilo svou hudbou vykouzlit v sále příjemnou adventní atmosféru a tak si potěšení z hudby odnášeli ten den domů všichni přítomní.

Video najdete na Youtube " Adventní hudební podvečer "

 

Dějiny hudby v kostce


aneb výchovný hudebně – dramatický kabaret Tomáše Vrány a Andrzeje Molina  proběhl v úterý 28. 11.2017 v koncertním sále naší školy.  Byl určen žákům naší školy. Představení vtipnou a zábavnou zkratkou provedlo  posluchače dějinami hudby od pravěku až po současnou hudbu. Protagonisté zaujali skvělou a virtuozní improvizační hrou na klavír , ale i svým zábavným a pro žáky a posluchače velmi srozumitelným hereckým výkonem. Dokladem velikého úspěchu byl i dlouhý a bouřlivý potlesk nadšeného publika. Děkujeme účinkujícím za krásný a inspirující umělecký zážitek.

Klavírní setkání s Denisem Szalbotem


V úterý 14. listopadu 2017 proběhl v koncertním sále naší školy koncert nadějného a talentovaného  klavíristy Denise Szalbota. I když je Denisovi teprve 15 let koncertoval již v sále pražského Rudolfina s Českou filharmonii a dokonce dvakrát účinkoval v Jižní Koreji. Na programu měl velmi obtížné skladby: J. S. Bach – Preludium a fuga č.3 Cis dur, L. Van Beethoven – Rondo a capriccio op. 129 „ Zlost nad ztraceným grošem“, F. Chopin – Nocturno op. 27 č. 2 a C. Slavický – Toccata. Denis se zhostil svého náročného úkolu velmi dobře a zvláště jeho podání Slavického Toccaty bylo na vysoké úrovni. Na začátku koncertu vystoupil jeho mladší, také velice talentovaný osmiletý klavírista Jakub Stryja a i ten sklidil u publika zasloužený potlesk. Oba klavíristé jsou ze třídy paní učitelky Mgr. Elen Pustowkové. I jí tak patří poděkování za vydařený a velmi hezký koncert.

 

 

 

Koncert šansoniérky Renaty Drössler


V pondělí 23. října 2017 před vyprodaným divadelním sálem kulturního domu Trisia, v rámci koncertu známé pražské šansoniérky Renaty Drössler, vystoupila jako host koncertu i naše žákyně, desetiletá Julia Macurová s písní Haleluja za klavírního doprovodu svého učitele pana BcA. Radka Morcinka. Zazpívala skvěle a sklidila u publika ohromný úspěch.

Koncert filmové hudby


15. a 16. června 2017

Na závěr roku si naše škola připravila již tradiční koncerty filmové hudby. Zazněly na něm filmové a seriálové melodie a koncert tak byl směřován spíše pro "dospěláky". Na druhý den se pak uskutečnily hned 3 po sobě jdoucí koncerty s pohádkovou tématikou pro žáky     1. a 2. tříd a děti předškolního věku. Jak již bývá na těchto našich koncertech dobrým zvykem, ani letos nechybělo průvodní slovo ve filmovém duchu známých postav - tentokrát to byl Sherlock Holmes (Marcela Konvičková) a jeho věrný přítel a pomocník doktor Watson (Sabina Vacková). O celé dokreslení atmosféry se postaral pan učitel Petr Turoň, který připravil ke každé skladbě filmovou ukázku - bez nich bychom to ani nemohli nazvat koncerty filmové hudby. Žáci naší školy podali krásné výkony a proto jsme se tyto dva koncerty rozhodli spojit v ještě jeden závěrečný, který proběhl ve středu 28.6.

Talent 2017


Ve čtvrtek 15. června 2017 proběhlo v kulturním domě Trisia v Třinci vyhlášení největších talentů Třinecka. Talent 2017 již tradičně každý rok vyhlašuje město Třinec. Mezi nejlepšími oceněnými byla i naše žákyně Karolína Kostková z klavírní třídy paní učitelky MgA. Zuzany Tlolkové. Své ocenění si zasloužila zodpovědným přístupem v přípravě ke hře na klavír, ale hlavně skvělými výsledky v uměleckých soutěžích. Schopnost vyjádřit své „já“ prostřednictvím hudby je jedním z výraznějších osobnostních rysů  Karolíny. Mezi její největší úspěchy v poslední době patří:  zlaté pásmo na celostátní klavírní soutěži „Pianoforte per tutti“ v Příboře, 2. místo v okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír ve Frýdku – Místku,  čestné uznání 1. stupně v celostátní soutěži klavírních duet  „Dvořákův Lipník“ v Lipníku nad  Bečvou .

Blahopřejeme Karolíně a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

JARNÍ KONCERT


Jarní koncert, který proběhl v koncertním sále SZUŠ Tutti Music dne 26. května 2017, rozjasnil tváře a snad i duši mnoha posluchačů. Na programu byly staré renesanční a barokní tance, stejně jako například moderní cha-cha, slavnostní pochod, španělské fandango. Představili se žáci strunného, dechového, pěveckého a klávesového oddělení. Posluchači měli možnost slyšet nejen sólové hráče, ale také komorní seskupení. Flétnové a kytarové duo nebo čtyřruční hru. Závěr Jarního koncertu patřil tradičně školní kapele, která svou povzbudivou hudbou dodala všem přítomným elán do následujících dnů.

Celonárodní akce ZUŠ open 2017


V rámci celonárodní akce ZUŠ open 2017 pod patronací paní Magdalény Kožené a pod záštitou      Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, vystoupil na Koncertě talentů Moravskoslezského kraje také náš žák Tomáš Benek ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty z pobočky Mosty u Jablunkova. Koncert se konal 30. května 2017  na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. Je velkým úspěchem, ža na tuto významnou kulturní akci byl vybrán také náš žák a svědčí to o vysoké kvalitě umělecké úrovně naší školy. Ohlas publika na Tomášovo excelentní vystoupení byl opravdu velký. Záznam z koncertu přenášel  ve svém vysílání také Český rozhlas, stanice Vltava.

Koncert naší pobočky v Písku u Jablunkova


proběhl v pondělí 29. května 2017 v krásném a moderním sále evangelického kostela Písek.
Zahráli žáci ze tříd pana učitele Mgr. Jaromíra Volného, Jiřího Zogaty a paní učitelky Mgr. Radky Labajové. Koncert byl velmi pestrý, slyšeli jsme hru na keyboard, zobcovou flétnu, klasickou i elektrickou kytaru, zpěv a také kytarové hudební seskupení. Učitelé své žáky připravili na koncert svědomitě a účinkující se za to odměnili výbornými výkony. Bylo znát, že i v malé pobočce  v Písku máme velmi talentované žáky. Dokazoval to také ohlas početného publika.

Syndikovat obsah