Události

Zimní koncert


15. leden 2021

Milí přátelé zveme vás na shlédnutí našeho Zimního koncertu, který se bohužel nemohl uskutečnit ve školním koncertním sále. Naštěstí si naši žáci nahráli svá vystoupení doma v rámci distanční výuky a tak se můžeme zaposlouchat do nádherných melodií a shlédnout moc pěkná videa, které natočili rodiče našich žáků. Děkujeme za inovativní přístup k prezentaci společné práce pedagogů, žáků a rodičů. Přejeme hezký poslech

Humanitární pomoc Chorvatské umělecké škole v Sisaku po zemětřesení


29. prosince 2020

Ke konci roku 2020 postihlo Chorvatsko zemětřesení. Byla zasažena oblast města Sisaku a v něm mimo jiné, byla poničena i 140 let stará historická budova hudební umělecké školy. Přitom došlo také k poškození a zničení cenných hudebních nástrojů. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Naše škola se připojila do humanitární sbírky pro postiženou uměleckou školu a přímo prostřednictvím ZUŠ Střezina v Hradci Králové, bylo zasláno na jejich podporu 5.000 Kč. Bližší údaje o postižené škole najdete na www.strezina.cz

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír 2020


Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír vyhlašované Ministerstvem školství se uskutečnilo ve dnech 13. a 14. února v překrásném sále Základní umělecké školy ve Frýdku - Místku. Naši žáci byli velmi úspěšní a všichni se umístili na medailových místech. Nejúspěšnějším soutěžícím byl Tomáš Worek ze třídy BcA. Vandy Žurkové, který získal skvělé 1. místo v VI. kategorii s postupem do krajského kola. 3. místo v II. kategorii získala žákyně Lenka Trombíková ze třídy paní učitelky Dany Zoňové a rovněž 3. místo, ale v III. kategorii získal Štěpán Navrátik ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové.
Blahopřejeme soutěžícím i jejich pedagogům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru 2020


10. února 2020 proběhlo okresní kolo soutěže Základních uměleckých škol ve hře na kytaru vyhlašované jednou za tři roky Ministerstvem školství. Soutěž se konala v krásném koncertním sále Základní umělecké školy ve Frýdku – Místku. Naši školu reprezentoval Štěpán Návratík ze třídy paní učitelky Aleksandry Morcinkové. V kategorii dvanáctiletých kytaristů zahrál nejlépe a získal zaslouženě 1. místo a zároveň si vybojoval postup do krajského kola.
Blahopřejeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školní kola soutěže ZUŠ


22. ledna 2020

V předposledním lednovém týdnu proběhla školní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství a to ve hře na kytaru a klavír. Žáci byli velmi dobře připraveni a podali výborné výkony. Do okresního kola postoupili ti nejlepší. Jsou to Štěpán Navrátík z kytarové třídy paní učitelky Aleksandry Morcinkové, v klavírech postoupili Adéla Szotkowská a Lenka Trombíková ze třídy p. učitelky Dany Zoňové, Štěpán Navrátík ze třídy p. učitelky Dagmar Tlolkové a Tomáš Worek ze třídy BcA. Vandy Žurkové.

Soutěž "Betlém, jak ho vidím Já"


30. prosince 2019

Každoročně Muzeum TŽ v Třinci vyhlašuje soutěž "Betlém jak ho vidím Já". Letos se soutěže zúčastnili tři žáci výtvarného oboru Keramika. Julie Cymorková, Vít Martinusik a Filip Haratek. Ze 160 žáků z Třince a okolí postoupili Julie s Filipem a dostali ocenění spolu s dalšími 50 žáky. V keramice vytvořili z hlíny menší glazované betlémy. Precizně a každý svým vlastním výtvarným přednesem zpodobnil betlémskou scénu s Ježíškem. Předávání cen bylo velmi slavnostní a děti odcházely spokojeně s nadílkou zajímavých cen.

Adventní koncert


4. prosince 2019

Posluchačům adventního koncertu si naši žáci a učitelé připravili nevšední zážitek.

V úvodu zazněla píseň Noel, kterou citlivě doplnili světelnou choreografií žáci oboru Umění muzikálu. Zazněly sólové i čtyřruční skladby žáků klavírního oddělení, v komorním obsazení se představilo duo a trio příčných fléten a celý průběh večera provázelo mluvené slovo, v duchu adventních zvyků a tradic. Závěr koncertu patřil již zcela vánocům. Báseň Vánoční kapr a půvabné vánoční písně a koledy v podání dětského sboru zakončily poeticky laděný večer.

Všem pedagogům, kteří se na přípravě koncertu podíleli, patří velké poděkování s přáním kouzelných vánoc.

Vánoční koncert pro postižené děti


3. prosince 2019

Evropský spolek pro osoby zdravotně postižené se i tento rok rozhodl uspořádat tradiční Vánoční koncert v sále církevního centra Hutník a požádal nás o kulturní vystoupení žáků naší školy. V prostorách bývalého kina se tak rozezněly vánoční písně a koledy v podání dětského pěveckého sboru a sólistů z pěveckého a klávesového oddělení. Publikum bylo jejich výkony nadšené. Vystupujícím se podařilo vykouzlit jedinečnou vánoční atmosféru. Sami účinkující své výkony pojali velice zodpovědně a proto byli odměněni bouřlivým potleskem a na závěr ještě sladkostmi. Vzorné přípravy dětí se ujali jejich učitelé - pan učitel Radek Morcinek, Petr Turoň, paní učitelka Sabina Vacková a BcA. Vanda Žurková, která připravila vystoupení nevidomé klavíristky Pavly Folwarzné. Všem účinkujícím blahopřejeme a děkujeme!

25. výročí založení školy


31. října 2019

Koncert k 25. výročí založení Soukromé základní umělecké školy Tutti music se opravdu vydařil. Na úvod zazněly dvě filmové písně, Lásko má ja stůňu Karla Svobody a Ty se ptáš co já z repertoáru skupiny ABBA v podání Aleksandry Morcinkové, za citlivého klavírního doprovodu Romana Rašky. Po úvodním vystoupení se představil  nadějný mladý pianista Pavel Duda se zajímavým výběrem skladeb z 15. improvizací pro klavír francouzského skladatele F. J. M. Poulanca. Skladby interpretoval stylově, s opravdovou francouzskou lehkostí a nadhledem. Poté nám zazpíval Radek Morcinek, za klavírního doprovodu Pavla Dudy, muzikálové písně Dál si nalhávám z muzikálu Kráska a zvíře, Prázdný stůl i židle prázdné z muzikálu Bídníci, V ulici kde bydlíš ty z muzikálu My fair lady a na závěr, jako poctu Karlu Gottovi, jeho píseň Stokrát chválím čas. Finále koncertu bylo ve znamení vynikajícího interpretačního výkonu houslistky Ellen Klodové, která fenomenálně zahrála Sarasateho fantazii Carmen op. 25.  Klavírního doprovodu se opět ujal Pavel  Duda a ukázal, že je nejen skvělý klavírista, ale i zkušený korepetitor. Celý koncert erudovaně moderovala Sabina Vacková. Všem účinkujícím děkujeme za krásný hudební zážitek k 25. jubileu  naší školy.

Jarní koncert 2019


31. května 2019

V pátek se naše škola připojila „Jarním koncertem“ k oslavě uměleckého školství v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open. Přispěli k tomu žáci všech oddělení, od nejmladších přípravných ročníků, až po absolventy druhého stupně. Všichni účinkující vytvořili svými výkony příjemnou jarní atmosféru a potěšili tak všechny posluchače v sále. Děkujeme všem učitelům i žákům za kvalitní přípravu.

Syndikovat obsah