Události

"Namaluj filmovou pohádku!"


Aneta Adamusová, Michal Nálepa a Ewa Nogawczyková se zúčastnili soutěže "Namaluj filmovou pohádku!" pořádané Muzeem Třineckých železaren a města Třince a za své kresby získali ocenění.

Ústření kolo národní soutěže ve hře na lidové nástroje


Všichni tři vítězové krajského kola soutěže ZUŠ byli i na celostátní úrovni velmi úspěšní.

Ústření kolo národní soutěže ve hře na lidové nástroje se uskutečnilo ve dnech 10. a 11. května 2012 v Mikulově.              

Žáci pana učitele Jiřího Zogaty si přivezli skvělá umístění:

 • David Benek - I.kategorie - 2. místo
 • Jakub Bocek - V.kategorie  - 3. místo
 • trio Hana Olšanská, Daniel Baron a  Jakub Bocek - komorní hra, IV.kategorie - 1. místo

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších hudebních úspěchů!

Gratulujeme!


Po úspěšném vykonání talentových zkoušek na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě byla přijata ke studiu na této škole žákyně Dominika Bocková (klavír) ze třídy paní učitelky Dany Zoňové.

Absolventský koncert


Na absolventském koncertě v pátek 20.dubna 2012 se nám krásnými výkony představili mladí umělci, kteří zakončili veřejným vystoupením úspěšné studium I. a II. cyklus hry na své nástroje. S naší školou rozloučili tito absolventi:

 • Denisa Dlugošová (zobcová altová flétna, I. stupeň) absolvovala pod vedením p. uč. Věry Frydryškové
 • Vendula Hladoníková (keyboard, I. stupeň), absolvovala pod vedením p. uč. Gerharda Tlolky
 • Markéta Vrabelová (keyboard, I. stupeň), absolvovala pod vedením p. uč. Gerharda Tlolky
 • Lucie Nytrová (keyboard, I. stupeň), absolvovala pod vedením p. uč. Gerharda Tlolky
 • Ivana Kostková (housle, I.stupeň), absolvovala pod vedením p. uč. Gerharda Tlolky
 • Petra Kaszturová (klavír, I.stupeň), absolvovala pod vedením p. uč. Danuše Palowské
 • Dominika Bocková (klavír, I. stupeň) absolvovala pod vedením p. uč. Dany Zoňové
 • Barbora Ciencialová (klavír, I. stupeň) absolvovala pod vedením p.uč. BcA. Zuzany Tlolkové
 • Karolína Harmatová (kytara, I. stupeň), absolvovala pod vedením p. uč. Iva Strumienského
 • Markéta Šinalová (kytara, I.s tupeň), absolvovala pod vedením p. uč. Iva Strumienkého
 • Ondřej Franek (kytara, II. stupeň), absolvoval pod vedením p. uč. Aleksandry Morcinkové

"O nejkrásnější kraslici"


Aneta Adamusová a Magdaléna Lubojacká se se svými kraslicemi z keramiky zúčastnily soutěže "O nejkrásnější kraslici" pořádané každoročně Třineckým muzeem a za své výtvory byly oceněny.

Okresní klavírní přehlídka


V pondělí 26.3.2012 se na ZUŠ ve Frýdku - Místku konala okresní klavírní přehlídka. Přehlídky se zúčastnily 4 žákyně naší školy (učitelek Tlolkové Dagmar a Zoňové Dany). Všechny žákyně předvedly skvělé výkony.

Žákyně Anna Karasová (3 roč.) paní učitelky Tlolkové byla navržena na účast v krajské klavírní přehlídce.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽÍ ZUŠ VE HŘE NA LIDOVÉ NÁSTROJE


V pátek 23.března 2012 se na ZUŠ L. Janáčka v Havířově uskutečnilo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hrč na lidové nástroje.Soutěže se zůčastnili dudáci naší školy z pobočky v Mostech u Jablunkova.


 • David Benek v I.kategorii hry na dudy získal 1. místo s postupem
 • Jakub Bocek v V.kategorii hry na dudy také získal 1. místo s postupem
 • Rovněž v komorní hře s dudami žáci Hana Olšanská, Jakub Bocek a David Baron ve IV.kategorii obsadili 1. místo s postupem do ústředního kola.

Všechny žáky připravil pedagog Jiří Zogata.

Blahopřejeme

"Betlém, jak ho vidím já!"


Žákyně 3. ročníku vyráběly z hlíny keramické betlémy. Aneta Adamusová se se svým betlémem zúčastnila soutěže "Betlém, jak ho vidím já!" pořádané každoročně Třineckým muzeem a za svůj výtvor byla oceněna.

Malý dárek pro Japonsko od dětí studujících na SZUŠ TUTTI MUSIC spol. s r.o.


Uspořádání tradičního Výročního koncertu je pro Soukromou ZUŠ vždy velkou událostí. Chce se prezentovat na veřejnosti a doložit výsledkem své práce svoji kvalitu. Děti pod vedením učitelů této školy pracují v pěkně vybaveném prostředí. Jejich studium není jen vyplňování volného času. Každý, kdo se zúčastní jejich vystoupení, se může přesvědčit, jak zodpovědně škola přistupuje k hudebnímu vzdělávání mládeže.
Letošní koncert byl obzvlášť zdařilý. Pro děti, jejich učitele i rodiče je to velká radost. Do této euforie sjela jako blesk zpráva o tom, co potkalo Japonsko. Nikdo nezůstal klidný. Přirozený impuls, nás co jsme hodně vzdáleni, nabádá „nějak“ pomoci. Ano, věnujme této zemi výtěžek z našeho koncertu. Protože jakkoliv je Japonsko země veliká svou rozlohou i počtem obyvatel, jakkoliv je to země na vysoké úrovni a s velkou výkonností, potkala je nejrozsáhlejší katastrofa v historii. Náklady k odstraňování následků mohutného zemětřesení stále víc narůstají. My svou částkou proti tomu mnoho nezmůžeme. Ale chápeme, co je ještě horší, než ekonomika. Je to tragedie lidí. Nepředstavitelné stresové dopady na tamější obyvatele budou trvat déle než odstranění škod. Hlavně v této oblasti se chceme svým pochopením přiblížit jednoduše a lidsky těm, kteří to právě v tomto období nejvíc potřebují. Postiženým dětem a rodinám posíláme kromě finančního příspěvku soucítění a morální podporu.
 

za žáky a kolektiv SZUŠ
Jitka Diasová, ředitelka školy

Výroční školní koncert


Pozvánka na výroční koncert školy který se bude konat  9.3.2011 v 16:30 hod. v koncertním salonku školy.

Syndikovat obsah