Události

La Sophia 2014


Velký úspěch našeho žáka Štefana Pechy ve finále mezinárodní soutěže La Sofia Praha. Soutež pořádá paní Yvetta Blanarovičová, ambassadory tohoto hudebního projektu byli Michal David, David Koller a Bára Basiková. Štefan vyzpíval ocenění hejtmana středočeského kraje.

Jarní koncert


Řada koncertů, kterými se žáci naší školy svými výkony prezentují, byla zakončena pro letošní školní rok Jarním koncertem. Pátek 30. května byl radostí pro účinkující, jejich učitele a hlavně pro posluchače. Zdařilý podvečer byl dílem žáků mladších i starších, jejichž program velmi hezky moderovala paní učitelka Zuzana Tlolková. Že z našich žáků vyrůstají praktičtí muzikanti svědčí kromě kvalitní sólové hry i jejich zapojování do hry v kolektivu. Hra ve školní kapele obohacuje hráče o jiný prožitek, než hrát sám za sebe. Může to však být i souhra pouze dvou – třech žáků, zvolí-li učitelé pěkné skladby ve vhodném aranžmá. Vedoucí kapely učitel Daniel Kloda šije aranžmá žákům přímo na míru. O tom, že to hráče velmi baví, svědčil nadšený potlesk posluchačů. To je ta nejlepší odměna pro účinkující i pro ty, kteří celý program připravili.

Karvinský talent 2014


V letošním roce se naši mladí zpěváci účastnili již několika soutěží ve zpěvu lidových a populárních písní. Karvinský talent - předkolo pěvecké soutěže proběhlo 25. 3. 2014 na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné. Soutěžilo se ve 4 kategoriích podle věku zpěváků. V nejpočetnější třetí kategorii, kde soutěžil i náš Štefan Pecha jsme slyšeli 48 soutěžících ze 7. až 9. tříd. Celkem se do letošního ročníku přihlásilo 140 zpěváků z Karviné, Havířova, Českého Těšína, Doubravy, Horní Suché, Soběšovic, Třince, Ostravy a Vítkova. Do finálového kola, které se konalo 16. 5. v MěDK v Karviné postoupilo jen 28 nejlepších. V porotě zasedli: člen kapely Legendy se vrací pan Andonis Civopulos, paní Eva Šeinerová, sbormistryně světoznámého pěveckého sboru Permoník, zpěvák Petr Bende a sám primátor pan Tomáš Hanzel. Štefan Pecha měl svůj šťastný den a s písničkou Freedom 90´ si vyzpíval 2. místo. V květnu proběhly již tři regionální kola 12. ročníku pěvecké soutěže Rozvíjej se poupátko, letos i s mezinárodní účastí dětí z Polska a Slovenska. Soutěžili děti od mateřských školek až po středoškoláky.Z celkového počtu 160 dětí postoupili jenom ti nejlepší. Mezi oceněné patří i žáci naší ZUŠ Alžběta Kajzarová, která získala 3. místo a Štefan Pecha 1. místo. Vítězové jednotlivých kategorií se utkají v pátek 13. června ve velkém finále v Domě dětí a mládeže v Třinci. Blahopřejeme k úspěchu a držíme palce ve finále!

Absolventský koncert


25. dubna 2014
se v koncertním salonku školy uskutečnil

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

na němž se představilo 8 absolventů I. stupně a 3 absolventi II. stupně.

Takový koncert je vyvrcholením a současně doložením úspěšného studia žáka ZUŠ. Ne každý žák se dočká absolutoria, protože podmínkou je vydržet a neskončit se vzděláváním předčasně. Jedině poctivě navštěvovaných 7 ročníků na I. stupni studia opravňuje žáka zahrát si s celou parádou na veřejném absolventském koncertě. Kdo při pokračujícím zájmu zvládne ještě další 4 ročníky II. stupně, pak absolvuje ještě jednou, ale již na vyšší úrovni.
Oprávněné uznání za pěkný výsledek patří nejen žákům. Jsou to především ti, kdo je celým studiem obětavě vedli – jejich učitelé. Také bez podpory v rodinném zázemí by se dílo nemuselo zdařit. Je to společná radost všech dohromady.
Každý absolventský koncert bývá něčím zajímavý. Letošní by se dal nazvat „ černo-bílý“, tak jako jsou na klávesových nástrojích bílé a černé klávesy. V první polovině totiž hráli samí keyboardisté a v druhé polovině samí klavíristé. Jako předěl mezi nimi zazněla altová zobcová flétna.  
Všichni absolventi se na závěr vyfotili, s chutí zvládli malé pohoštění a domů si odnášeli pamětní list, kytičku a hezký dárek.

 

Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ


Ve dnech 26. - 27.3. 2014 na ZUŠ B. Smetany v Karviné a 10. 4. na ZUŠ ve Frýdku - Místku, reprezentovali žáci naší školu v krajských kolech soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT ČR. 

Hra na klavír
1. místo - Tomáš Worek, ze třídy p. uč. Bc. Daniely Workové
čestné uznání - Anna Karasová,  ze třídy p. uč. Dagmar Tlolkové
 
Hra na kytaru
2. místo – Jaroslav Cienciala, ze třídy p. uč. Aleksandry Morcinkové

Slavnostní ocenění pedagogů Radou města Třince


V letošním školním roce 2013/2014 vyzvala Rada města Třince všechny ředitele škol a školských zařízení, k podání návrhu na ocenění svých zasloužilých pracovníků.
Takové vyznamenání městskou Radou se koná jednou za 4 roky u příležitosti oslav Dne učitelů a podávají se maximálně 2 návrhy z jedné školy.
Ředitel naší školy MgA. Eduard Turoň se rozhodl ocenit dva učitele Soukromé ZUŠ Tutti music paní Jitku Diasovou a pana Gerharda Tlolku – nejen za úspěšné výsledky v jejich povolání, ale především za dlouholeté působení ve školství, kdy mají za sebou řadu umělecky vzdělaných žáků a vlastní uměleckou činnost.
Slavnostní shromáždění oceněných učitelů i jejich navrhovatelů se konalo v KD Trisia a.s.. Ke všem velmi hezky promluvily paní starostka RNDr. Věra Palkovská a paní místostarostka PhDr. Milada Hejmejová. Vyzvedly velmi náročné ale záslužné  učitelské povolání, které, i když málo doceňované nesmí postrádat vysokou profesionalitu, lidskou kvalitu a vysokou míru zodpovědnosti.
Vyznamenaní pracovníci obdrželi od představitelů města upomínkové dárky a byli pohoštěni na připraveném rautu v Hotelu Steel.         

Výroční koncert


Výroční koncert školy proběhl ve středu 19. března v našem koncertním sále. Vystoupilo na něm šestnáct žáků. Úroveň jejich výkonů byla opravdu vysoká. Mezi účinkujícími byli totiž i ti žáci, které jsme vyslali do okresních kol soutěží Základních uměleckých škol. Tam nám udělali radost čtyřmi prvními a jedním druhým místem. Z toho tři vítězové postupují do krajského kola. Koncert pěkně zahájila naše gajdošská muzika z pobočky v Mostech u Jablunkova a zahrála také na závěr koncertu. Výroční koncert velmi hezky moderovala žákyně Anna Karasová z klavírní třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové, která pro ni připravila průvodní slovo. Všem účinkujícím a jejich pedagogům patří veliké poděkování za zodpovědnou přípravu a hezký muzikální zážitek.

Casting na muzikál "Hvězdičky ve škole"


Za účasti 33 přihlášených zpěváků proběhl dne 15. dubna 2014 v koncertním sále naší školy CASTING na obsazení hlavních pěveckých rolí do prvního školního muzikálu "Hvězdičky ve škole". Na ztvárnění hlavních muzikálových postav bylo vybráno 19 nejlepších účastníků. Skvělé výkony těch nejlepších by ocenili i v takových známých televizních pořadech jako je Superstar, nebo Československo má hlas. 

První školní muzikál bude uveden při oslavách  20. výročí založení školy v rámci programu "Hvězdičky ve škole" dne 6 .listopadu 2014 v Kulturním domě Trisia a.s., Třinec.

Celostátní soutěž ZUŠ - OKRESNÍ KOLO


Ve dnech 17. - 20. února 2014 se na ZUŠ ve Frýdku - Místku
konalo okresní kolo soutěže Základních uměleckých škol
ve hře na klavír, kytaře a houslích.
Všichni naši žáci se umístili na medailových pozicích.
K úspěchu blahopřejeme soutěžícím i pedagogům a postupujícím žákům do krajského kola přejeme hodně štěští. 
 
 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

Hra na klavír

Kategorie 0.                                             
1.místo - postup    Tomáš Worek                 Daniela Worková
2. místo                Tereza Polačková           Dagmar Tlolková
 
Kategorie II.                                             
1. místo                Ondřej Kloda                  Danuše Palowska
 
Kategorie III.                                            
1.místo - postup    Anna Karasová              Dagmar Tlolková
  
Kategorie VI.                                        
2. místo                Anna Chowanioková      Dagmar Tlolková
2. místo                Karolína Kostková         Zuzana Tlolková

 

Hra na kytaru

Kategorie VII.
1. místo- postup     Jaroslav Cienciala        Aleksandra Morcinková

 

Hra na housle

Kategorie IX.
1. místo                 Ivana Kostková               MgA. Daniel Kloda

 

Školní kolo ZUŠ 2014


V týdnu od 20. do 24. ledna 2014 proběhla na naší škole školní kola soutěže ZUŠ s těmito výsledky:   

Hra na klavír:

0. kategorie:
- Tomáš Worek; ze třídy p. učitelky Bc. Workové D.             1. místo
- Tereza Poláčková; ze třídy p. učitelky  Tlolkové D.            1. místo

I. kategorie:
- Marie Spiláková; ze třídy p. učitelky Palowské D.              1. místo
- Dorota Ciencialová; ze třídy p. učitelky Palowské D.         2. místo
- Zuzana Karasová; ze třídy p. učitelky Tlolkové D.             2. místo

II. kategorie:
- Ondřej Kloda; ze třídy p. učitelky Palowské D.                   1. místo
- Pavlína Veselá; ze třídy p. učitelky Bc. Workové D.            3. místo
- Nikola Bialoňová; ze třídy p. učitelky Konvičkové D.          3. místo

III. kategorie:
- Anna Karasová; ze třídy p. učitelky Tlolkové D.                     1. místo
- Tereza Kropová; ze třídy p. učitelky Tlolkové D.                    2. místo
- Izabela Kirschnerová; ze třídy p. učitelky  Bc. Workové D.   3. místo

IV. kategorie:
- Tereza Kunzová; ze třídy p. učitelky Palowské D.                 2. místo
- Gabriela Brudná; ze třídy p. učitelky MgA. Tlolkové Z.          3. místo

VI. kategorie:
- Anna Chowanioková;  ze třídy p. učitelky Tlolkové D.           1. místo
- Karolína Kostková;  ze třídy p. učitelky MgA. Tlolkové           1. místo

Hra na kytaru:

0.a  kategorie:
- Ondřej Damek; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.                1. místo
- Matěj Lubojacki; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.              2. místo

0.b kategorie:
- Michaela Holotňáková; ze třídy p. učitele Mešša J.             1. místo
- Kristýna Mužná; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.              2. místo

0.c kategorie:
- Klára Beierová; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.               3. místo

I. kategorie:
- Dominik Cedro; ze třídy p. učitele Mešša J.                         3. místo

II. kategorie:
- Magdaléna Lubojacká; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.   1. místo
- Zuzana Szurmanová;  ze třídy p. učitele Mešša J.               3. místo

III. kategorie:
- Patrik Mucina;  ze třídy p. učitele Strumienksého I.            1. místo
- Pavel Ševeček;   ze třídy p. učitelky Morcinkové A              2. místo
- Zdeňka Šotkovská;    ze třídy p. učitelky Morcinkové A       3. místo
- Michael Scespcsar;  ze třídy p. učitele Strumienského I.    diplom za účast

V. kategorie:
- Ondřej Cekr;  ze třídy p. učitele Mešša J.                            diplom za účast

VII. kategorie:
- Jaroslav Cienciala;   ze třídy p. učitelky Morcinkové A.      1. místo
- Ondřej Kura;   ze třídy p. učitele Strumienského I.             2. místo

VIII.  kategorie:
- Michal Sniegoň;  ze třídy p. učitelky Morcinkové A.               2. místo

Hra na housle:

IV.  kategorie:
- Monika Nogová; ze třídy p. učitelky Tlolky G.                   2. místo

V. kategorie:
- Marie Vrabelové; ze třídy p. učitele Tlolky G.                  1. místo

VI.  kategorie:
- Nela Kantorová; ze třídy p. učitelky Tlolky G.                  2. místo

IX. kategorie:
- Ivana Kostková; ze třídy p. učitele MgA. Klody D.           1. místo
 

Syndikovat obsah