Výroční koncert


Dne 20.3.2013 proběhl v koncertním sále školy Výroční školní koncert, na kterém se představili nejtalentovanější žáci školy.

Zazněla klasická hudba různých období, hudba lidová, jazzová i populární. Žáci a studenti interpretovali připravené skladby na vysoké úrovni a sklidili potlesk a uznání. Celý koncert hezky moderovala mladá talentovaná klavíristka Anna Karasová. Z koncertu bylo zřetelné, že pedagogové své žáky připravili zodpovědně.