Výroční koncert


29. březen 2022

Po delší covidové odmlce se opět konal tradiční Výroční koncert naší školy. Ten je vždy spojen s oslavou dne učitelů a i tentokrát naši žáci svými pěknými hudebními výkony potěšili své pedagogy, kteří je na koncert zodpovědně připravili. Zároveň potěšili početné publikum a to jejich výkony odměnilo bouřlivým potleskem. Výtěžek z dobrovolných darů byl v celé výši zaslán na pomoc uprchlickým rodinám válkou postižené Ukrajiny prostřednictvím humanitární organizace Adra.