Vánoční koncert pro postižené děti


3. prosince 2019

Evropský spolek pro osoby zdravotně postižené se i tento rok rozhodl uspořádat tradiční Vánoční koncert v sále církevního centra Hutník a požádal nás o kulturní vystoupení žáků naší školy. V prostorách bývalého kina se tak rozezněly vánoční písně a koledy v podání dětského pěveckého sboru a sólistů z pěveckého a klávesového oddělení. Publikum bylo jejich výkony nadšené. Vystupujícím se podařilo vykouzlit jedinečnou vánoční atmosféru. Sami účinkující své výkony pojali velice zodpovědně a proto byli odměněni bouřlivým potleskem a na závěr ještě sladkostmi. Vzorné přípravy dětí se ujali jejich učitelé - pan učitel Radek Morcinek, Petr Turoň, paní učitelka Sabina Vacková a BcA. Vanda Žurková, která připravila vystoupení nevidomé klavíristky Pavly Folwarzné. Všem účinkujícím blahopřejeme a děkujeme!