Naší mladí klavíristé nás reprezentovali na Janáčkové konzervatoři


Nový rok 2019 zahájili žáci klavírního oddělení hudebním výletem do Ostravy. Dne 26. ledna se Sára Gajdicová 1.r., Ludmila Kisialová 5.r. a David Krop 5.r. (žáci p. uč. Z. Valentové a D. Tlolkové) zúčastnili přednášky Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ v rámci projektu "Další vzdělání pedagogických pracovníků" Moravsko-Slezského kraje s akreditací MŠMT na Janáčkově konzervatoři Ostrava. Žáci předvedli své umělecké výkony ve velkém Janáčkově sále a následně skvěle obstáli jako modelové, s nimiž se pracovalo na problematice instruktivních skladeb v duchu moderní pedagogiky. Seminář, který předcházel ukázkám výukových metod, byl veden MgA. Zuzanou Valentovou na téma Práce s klavírním zvukem, tvoření tónu a tvůrčí proces ve výuce klavírní hry. Našim klavíristům děkujeme za vzornou reprezentaci SZUŠ Tutti Music a přejeme jim, aby je takovéto hudební zážitky potkávaly častěji.