Adventní hudební podvečer


7. prosince 2018

Adventní hudební podvečer, byl zahájen skladbou Charlese Gounoda Ave Maria, jejíž krásná melodie se nese nad neméně slavným harmonickým základem, kterému dal svou koncepci v Preludiu C dur Johann Sebastian Bach. Koncert se nesl v duchu příjemné atmosféry, kterou vykouzlili svými výkony žáci téměř všech ročníků od nejnižších po nejvyšší. Součástí koncertu byla i komorní uskupení, a to nejen jednotlivých oddělení, ale také jejich kombinace. Na Adventním hudebním podvečeru tak zazněl například Charleston J. Vereba v podání smyčcového dua a keyboardu. Závěr koncertu pak patřil milým gajdistům, kteří se s posluchači rozloučili pásmem koled z Hrčavy.